Agromor, produkcja i sprzedaż Agromor, produkcja i sprzedaż

Żyto hybrydowe

KWS Bono

Tolerancyjne na suszę.

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

PROFIL ODMIANY:

Rok wpisania do krajowego rejestru: 2014
Typ odmiany: hybrydowa

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 121
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 119
Masa 1000 ziaren [g] 31,7

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,3
Rdza brunatna [skala 9°] 6,7
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,5
Rynchosporioza [skala 9°] 7,4
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,8
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,2
Septorioza liści [skala 9°] 7

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 140
Wyleganie [skala 9°] 4,9
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 132
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Sporysz [g/kg] 0,4
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 205

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 74
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 4
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 3
Wydajność mąki [%] 52,6
Początkowa temp. kleikowania [°C] 57,7
Końcowa temp. kleikowania [°C] 71,3
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 598
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 64,7

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.