Agromor, produkcja i sprzedaż Agromor, produkcja i sprzedaż

Jęczmień jary

KWS OrpheliaZaprawianie pianowe

Wybitny potencjał budowania plonu.

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: browarny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2013

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 101
Masa 1000 ziarn [g] 47,9

 

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,3
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,3
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,1

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 71
Wyleganie [skala 9°] 6,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 157
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

 

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 89
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [% wzorca] [skala 9°] 3
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4

 

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

KWS FantexnowośćZaprawianie pianowe

Plenny i odporny na wyleganie

Profil odmiany:

Typ użytkowypastewny

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna a1 2018 (100% = 61,6 dt/ha)101wysoki
Plon ziarna a2 2018 (100% = 67,9 dt/ha)100wysoki
Masa 1000 ziaren (g)47,2mała do średniej

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy8,5średnia do dużej
Plamistość siatkowa7,1średnia
Rdza jęczmienia7,6średnia
Rynchosporioza8,1średnia do dużej
Ciemnobrunatna plamistość7,8średnia

Cechy rolniczo-użytkowe:

Odporność na wyleganie6,8dość duża
Termin kłoszenia (liczba dni od 01.01)158średni
Termin dojrzałości (liczba dni od 01.01)203średni
Wysokość roślin (cm)66niska do średniej
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%]88średnie
Gęstość ziarna w stanie zsypnym5średnia
Zawartość białka (N x 6,25)5średnia

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; wzorzec: 2018 - Radek, RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 - RGT Planet, Soldo, Olympic, Radek; a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki; Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna.