Agromor, produkcja i sprzedaż Agromor, produkcja i sprzedaż

Rzepak hybrydowy

Sergio KWS F1

Ekstraklasa w rzepaku

Profil odmiany:

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesienny (powolny)4
Start wiosennej wegetacji (późny - wczesny)3
Termin kwitnieniawczesny do śred
Dojrzałość technicznaśrednia
Wysokość roślinśrednie do wysokich
Wymagania glebowetypowe dla rzepaku (klasa II-IVb+)

Odporność na:

Wymarzanie powyżej średniej
Wyleganie powyżej średniej
Suchą zgniliznę wysoka
Zgniliznę twardzikową wysoka

 

Wyniki plonowania odmiany SERGIO KWS F1 w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016:

Wyniki plonowania odmiany SERGIO KWS F1 w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016

Wyniki plonowania odmiany SERGIO KWS F1 z wybranych doświadczeń łanowych KWS Agroservice - zbiór 2017:

Wyniki plonowania odmiany SERGIO KWS F1 z wybranych doświadczeń łanowych KWS Agroservice - zbiór 2017

Terminy siewu odmiany:

Terminy siewu odmiany

Severino KWS F1nowość

Stabilny i plenny

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesienny (powolny) 3
Start wiosennej wegetacji (późny - wczesny) 3
Termin kwitnienia wczesny do
Dojrzałość techniczna średnia
Wysokość roślin średnie
Wymagania glebowe typowe dla rzepaku (klasa 2-4a)

Odporność na:

Wymarzanie powyżej średniej
Wyleganie wysoka
Suchą zgniliznę wysoka
Zqniliznę twardzikową średnia

 

Wyniki plonowania odmiany SEVERINO KWS F1 z wybranych doświadczeń CCA - zbiór 2017:

Wyniki plonowania odmiany SEVERINO KWS F1 z wybranych doświadczeń CCA

 

Wyniki plonowania odmiany SEVERINO KWS F1 z wybranych doświadczeń łanowych KWS Agroservice - zbiór 2017:

Wyniki plonowania odmiany SEVERINO KWS F1 z wybranych doświadczeń łanowych KWS Agroservice

Dodatkowe informacje o odmianie marco na podstawie doswiadczeń PDOiR:

• 2 odmiana ex-aequo w doświadczeniach PDOiR pod względem osiągniętego % wzorca (107%),
• 3 odmiana ex-aequo w doświadczeniach PDOiR pod względem osiągniętego % średniej z wszystkich badanych odmian w COBORU (111%),
• 5 odmiana ex-aequo w doświadczeniach PDOiR pod względem wysokości średniego plonu z wszystkich 28 lokalizacji (4,99 t/ha),
• W 3 lokalizacjach COBORU (ZDOO Sulejów, SDOO Chrząstowo, ZDOO Nowa Wieś Ujska) odmiana MARCOPOLOS F1 osiągnęła plon powżej 6 t/ha.

 

Terminy siewu odmiany:

Terminy siewu odmiany

 

Proponowana obsada:

Proponowana obsada