Sorgo

KWS Bulldozer

Gigantyczna wydajność.

KWS Tarzan

Gwarantuje wysokie plony.