Agromor, produkcja i sprzedaż Agromor, produkcja i sprzedaż

Agromor

Jesteśmy spółką nasienno-handlową z segmentu B2B i obsługujemy firmy w zakresie nasion oraz kontraktacji w grochu i owsie. Specjalizujemy się w genetyce KWS. Kontraktacje zawsze opieramy na naszych odmianach.

Razem z B2Seeds, spółką kooperujacą z nami posiadamy 17 odmian wyłącznościowych różnych gatunków upraw polowych.

Nasiona są produkowane w zakładzie Agromor, który dysponuje 5 liniami produkcyjnymi i posiada jako pierwsza firma nasienna w Polsce certyfikat ESTA w nasionach zbóż. Certyfikat ten potwierdza najwyższą jakość produkowanego materiału siewnego.